Forhåndsregler Koronavirus & COVID-19 hos Klinikk24

Klinikk24 åpner igjen mandag 20. april 2020. Det er flere hensyn vi må ta av hensyn til å ivareta et godt smittevern for pasienter og terapeuter. 

All egentrening og gruppebehandling er inntil videre stengt. Kun 1 til 1 behandling.

Fordi COVID-19 sykdommen har symptomer som ligner veldig på vanlig forkjølelse og influensa så ber vi deg om vennligst å avbestille timen din og vente til du har vært helt symptomfri i minst én uke dersom du den siste uken:

 • Har hatt sår hals (selv om det bare er litt) eller rennende nese.
 • Har hatt hoste eller pustebesvær.
 • Har hatt tap eller endring av luktesans / smakssans.
 • Har hatt kroppsverk eller sykdomsfølelse i kroppen.
 • Hatt hodepine som ikke kan forklares med vanlig migrene osv.
 • Har hatt diaré.
 • Har hatt feber.
 • Har vært i kontakt med noen som er bekreftet smittet siste 2 ukene. 

Flere av disse tingene er vanlige på denne tiden av året, men vi ber om at du ikke tar noen sjanser både av hensyn til terapeuter og andre pasienter ved Klinikk24.

RUTINER VED BEHANDLINGSTIME

Ikke møt opp før timen, vær presis. Vi ønsker at du oppholder deg i kortest mulig tidsrom inne på klinikken. Vi ønsker ikke at man oppholder seg på venterom lengre enn absolutt nødvendig. Vent gjerne utendørs eller i din egen bil. Ledsager får ikke være med på timen så fremt ikke spesielt behov. Barn kan selvfølgelig ha en forelder med. Terapeuten kan ringe deg før timen og ta opp sykehistorie, slik at tilstedetid på kontoret brukes til undersøkelser. Døren kan i perioder være stengt. I disse tilfellene vil din terapeut hente deg ved inngangen.

Vi ber også om at du:

 • Har på nyvaskede klær og dusjer deg på morgen dagen du har time. 
 • Spriter hendene når du kommer inn på klinikken. Spritdispenser finner du til venstre for inngangen, ved trappa ned til treningssalen.
 • Unngår håndhilsning.
 • Unngår å ta på ting og flater her på instituttet. Dette inkluderer dørhåndtak.
 • Unngår toalettbesøk hos oss så langt som mulig.
 • Unngår å hoste eller nyse. Om du må dette, host i albuehulen.
 • Unngår å ta deg selv i ansiktet.
 • Holder minst 2 meter avstand til andre.
 • Unngår kollektivtransport, bruk helst egen bil eller sykle / gå. 

Om du er usikker på om du bør møte til time, ta kontakt med oss på telefon 99 10 24 24.

Interne tiltak:

 • Terapeuter har ulike inntakstider for å unngå at for mange pasienter kommer til samme tidspunkt.
 • Terapeuter kan benytte hansker, kirurgisk munnbind og briller der det er behov for nærkontakt.
 • Nærkontakt med pasient begrenses til et minimum så langt det lar seg gjøre. Vi tilstreber å være ferdig med fysisk konsultasjon i løpet av ca 20 minutter. 
 • Treningsprogram og egenøvelser programmeres og sendes via mail etter endt time, eller på slutten av arbeidsdagen.
 • Før, under og etter konsultasjonen:
  • Terapeuter vasker hender, tar på hansker, tar på maske/briller (der det er behov)
  • Pasienter sitter/står ligger med hendene i fanget, rører minst mulig på ting.
  • Vi holder en avstand på 2 meter fra pasient, med unntak av testing som må gjennomføres ved bruk av hender.
  • Vi unngår unødig vandring til og fra. Har alt utstyr tilgjengelig før timen begynner.
  • Skriving på data utføres etter endt time og håndvask.
  • Vi spriter alle kontaktpunkter før og etter konsultasjonen. 
  • Etter time tas hansker av, vasker hender, tar deretter av maske/briller.
 • Vi vasker alle flater etter endt dag.
 • Tiltak, rutiner og gjennomføring av disse evalueres daglig.
Categories K24

Klinikk24 kan åpne igjen 20. april

Privatpraktiserende fysioterapeuter og kiropraktorer kan etter alle solemerker åpne instituttene igjen 20. april. Forutsetningen er at en ny bransjestandard for smittevern er på plass. Foreløpig vet vi ikke hva denne bransjestandarden innebærer, men vi vil komme med oppdatert info så snart den foreligger.

Alle som er på besøk hos oss skal være trygge på at vi tar smittevern på alvor. Klinikk24 har allerede egne interne smittevernregler på plass. Disse er utarbeidet og godkjent etter dialog med kommuneoverlegen i Tromsø.

Treningssentrene våre må dessverre foreløpig holde stengt, og det er foreløpig ingen dato klar for når vi kan åpne for trening igjen.

Det er viktig å påpekte at det foreløpig kun er en-til-en behandlinger det åpnes for. Det vil si at vi ikke starter opp våre fysiogrupper riktig enda. Det er også for tidlig å si om det åpnes opp for fullt. Det naturlige vil nok være en gradvis gjenåpning slik vi ser i andre sektorer.

Etter god respons og erfaringer gjort så langt vil vi fortsette vårt tilbud om videokonsultasjoner via sikker oppkobling også etter at vi vender tilbake til en normal hverdag.

Noen få prioriterte pasientgrupper vil fortsatt kunne motta behandling og oppfølging av våre terapeuter. Vi gjør, blant annet i samarbeid med fastlegene, fortløpende vurderinger av hvem som har kritisk behov for behandling i den hensikt å unngå varig funksjonstap. Eksempelvis gjelder dette nyopererte eller ved akutt oppståtte skader.

Personer som faller innenfor denne kategorien bes ta kontakt med oss direkte.

Vi vil da bistå med råd og veiledning, samt gjøre en grundig vurdering på om det er et kritisk behov for behandling ved oppmøte på klinikk.

Det vil da gis råd og veiledning, samt gjøres en vurdering av hvem som har kritisk behov for behandling.

Om du har behov for helsehjelp eller har andre spørsmål kan du enklest komme i kontakt med oss på mail: post@klinikk24.no

Du kan også booke time for videokonsultasjon ved å trykke på timebestilling i hovedmenyen.

Da ønsker vi bare å avslutte med God Påske!

Ta vare på hverandre og følg myndighetenes råd om sosial distansering og hygienetiltak.

Mvh

André

På vegne av alle oss på Helsehuset K24

Categories K24

GAVEKORT OG KAMPANJE PÅ PT

Vi har gavekort til bruk både på helse og trening.

Hos klinikken kan du kjøpe gavekort på massasje, undersøkelse og behandling hos fysioterapeut og ortoped.

K24 trening har kampanjepriser på personlig trening. Kun 549,- per time (normalpris 799,-).

Vi har også gavekort på vår testlab, hvor vi kan teste laktat, maksimalt oksygenopptak og styrke/funksjon. Vår testlabansvarlig og fysiske trener Kjetil Olsen hjelper deg og tolke resultatene og legge opp en treningsplan på bakgrunn av resultatene.

Du bestemmer beløp og hva som skal stå på gavekortet.

Se mer her.

Du kan også se våre produkter og gjennomføre kjøp i vår vippsbutikk. Søk opp K24. Ved vippskjøp sender vi digitalt gavekort i etterkant. Ta da kontakt på mail post@k24.no

COVID-19 INFO

Kjære medlemmer og kunder hos K24, Crossfit Tromsø og Kamsportsenteret.

Alle treningssentre i Norge er lovpålagt å stenge som følge av smitteverntiltak mot covid-19. 

Vi følger til enhver tid de råd og pålegg som offentlige myndigheter kommer med og holder derfor treningssenteret stengt. I første omgang gjelder dette til over påske, med mulighet for forlengelse. Situasjonen kan endre seg fra dag til dag og vi vil oppdatere dere om ny info foreligger.

Våre terapeuter på Klinikk24 vil ha redusert drift, men er tilgjengelig via videokonsultasjoner via sikker forbindelse koblet opp mot journalsystem.

Denne situasjonen setter hele treningsbransjen i en sårbar situasjon, fra de store kjedene til de mindre enkeltstående sentrene. Vi er alle som en avhengige av medlemmene våre for å kunne drifte forsvarlig. K24, med Crossfit Tromsø og Tromsø Kampsportsenter, er enkeltstående treningssentre som eies av oss som jobber her. 

Først av alt vil vi bare si tusen takk til dere som uoppfordret har sendt oss meldinger med gode ord og klar beskjed om å opprettholde betalingen selv om vi nå må holde stengt. Det varmer våre hjerter og motiverer oss i en tøff situasjon. Vi sender dere alle en stor virtuell klem!

Stengingen er en vanskelig situasjon både for oss som jobber her og dere medlemmer, og vi jobber nå hardt for å finne gode løsninger for å komme styrket ut av dette. Myndighetene med flere oppfordrer nå samfunnet til en storstilt folkedugnad og hjelpe hverandre der vi kan. Vi vet at noen av våre medlemmer også har fått sine egne jobber satt på vent de nærmeste ukene og dermed går en økonomisk usikker tid i møte. Her er vi innstilt på å kunne hjelpe om det skulle bli behov for det. 

Vi har på kort tid bygget oss opp til nærmere 20 hel- og deltidsansatte. Vi har bevisst valgt lokale samarbeidspartnere og leverandører og satset på og støttet opp om Nord-Norsk idrettsungdom gjennom våre utøverstipend. Sammen med besøkende og medlemmer har vi skapt en merkevare vi er veldig stolt over. Av Nord-Norge, for Nord-Norge.

Dersom vi nå opplever et stort antall frys av medlemskap eller frafall i medlemsmassen vår, vil alle våre ansatte stå i fare for å miste jobben, samt at dere som medlemmer kanskje ikke vil ha et treningssenter å komme tilbake til som følge av sviktende inntekter.

Vi håper derfor at dere alle vil stå sammen med oss i denne vanskelige perioden. Når vi åpner dørene igjen, etter en forhåpentligvis kort periode, tilbyr vi alle våre medlemmer 1 måned med K24-Total. Dette er vårt beste medlemskap hvor du har mulighet til å delta på alle våre tilbud innen trening, kampsport og Crossfit. Våre trenere vil programmere treningsprogrammer for styrke og kondisjon som dere vil få tilgang til. Vi vil også lage klart et sett med temakvelder for våre medlemmer hvor vi blant annet vil ta for oss styrketrening og restitusjon, skadeforebyggende trening og hvordan optimalisere fremgang i treningen. Om dette viser seg å strekke ut i tid vil vi lage ulike webinarer.

Som nevnt over har vi full forståelse for de av dere som av ulike årsaker ikke ønsker eller kan la medlemskapet løpe som normalt. Vi har derfor satt opp følgende muligheter:

 1. La ditt medlemskap løpe som normalt, du trenger da ikke foreta ikke foreta deg noe.
  • Alle som velger dette får K24-Totalt i 1 måned når vi åpner igjen.
  • I tillegg fri deltakelse på alle våre temakvelder.
 2. Du kan velge å fryse medlemskapet ditt så lenge vi er pålagt stengt.
  • Send da en mail til post@k24.no

Etter oversvømmelsen på slutten av 2018, benyttet vi tiden til å vedlikeholde, rengjøre og oppgradere sentrene, slik at du får et enda bedre trening- og behandlingstilbud når vi var “up and running” igjen. Dette er vi i full gang med å gjøre denne gangen også.

Vi håper på forståelse og samhold. Det er i motbakke det går oppover sies det, og med deres hjelp kommer vi sterkere tilbake!

Hvis du av helsemessige årsaker trenger time med en terapeut, vennligst kontakt oss på telefon 99 10 24 24 eller epost: post@k24.no

Følg gjerne våre treningsvideoer som legges ut daglig i sosiale medier.

Med vennlig hilsen

Alle oss på K24 ❤️